دریافت(ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت)

حجم فایل : 132.3 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 23 ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت استفاده ی مجدد از کلاس 2 ما دیدیم که چگونه کلاسها و کد آنها در ترکیب استفاده شدند. در ترکیب، شی یک یا چند شی دیگر را به عنوان متغییر استفاده می کارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت|50681474|eom34024178|
این فایل درباره ی ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 132.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
ارث بری
استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت استفاده ی مجدد از کلاس 2 ما دیدیم که چگونه کلاسها و کد آنها در ترکیب استفاده شدند.
در ترکیب، شی یک یا چند شی دیگر را به عنوان متغییر استفاده می کرد.

ترکیب رابطه ی ”داشتن“ را مدل می کند.
هر Person یک نام (String) دارد.
ماشین موتور دارد.
کتاب صفحه دارد. ارتباط اشیاء 3
شی می تواند نوع خاصی از یک شی دیگر باشد.
ماشین یک وسیله ی نقلیه است.
مثلث یک چند ضلعی است.
دانشجو از نوع Person است.
این نوع ارتباط تحت نام ”نوعی از“ شناخته می شود.
در OOP، این مدل ارتباطی توسط تکنیک برنامه نویسی وراثت مدل می شود.

وراثت با اضافه کردن به کلاسهای جاری، کلاسهای جدیدی ایجاد می کند. یعنی کلاس جاری بدون دستکاری استفاده می شود. 4 وراثت وراثت از تکنیکهای اصلی OOP است.

نحوه ی استفاده از وراثت:
ابتدا یک کلاس عمومی (پایه) تعریف می شود.
سپس نسخه های خصوصی تر کلاس را با اضافه کردن متدها و متغییرهای جدید تعریف می کنیم.
می گوییم که نسخه ی خصوصی متدها و متغییرهای نسخه ی عمومی کلاس پایه را به ارث برده است. 5 کلاسهای مشتق شده معمولاً هنگام طراحی بعضی کلاسها وراثت بصورت طبیعی خود را نمایان می کند:
در برنامه ی حقوق کارمندان یک اداره دو نوع کارمند داریم: ساعتی و حقوقی
کارمندان ساعتی می توانند پاره وقت یا کامل باشند.
کارمندان با حقوق ماهانه ی مشخص نیز به دو دسته ی فنی و اداری تقسیم می شوند. 6 کلاسهای مشتق شده تمام کارمندان مشخصات مشترکی دارند:
اسم و تاریخ استخدام
متدهای دسترسی و تغییر نام و تاریخ استخدام

بعضی کارمندان مشخصات خصوصی تری دارند:
میزان پرداخت
کارمند ساعتی: دستمزد هر ساعت کار
کارمند پیمانی: میزان پایه ی حقوق
نحوه ی محاسبه میزان پرداختی برای این دو نوع کارمند متفاوت است. وراثت و OOP 7 وراثت نوعی انتزاع است که به منظور:
اشتراک مشابتهای بین کلاسها (مثل نام و تاریخ استخدام) و
حفظ تفاوتها (مثل نحوه محاسبه ی میزان پرداختی) انجام می شود.

وراثت به ما اجازه می دهد که کلاسها را بصورت خانواده هایی از نوع مرتبط دسته بندی کنیم و متدها و خصوصیات مشترک آنها را به اشتراک بگذاریم. 8 کلاسهای عمومی می توان برای تمام کارمندان یک کلاس عمومی به نام Employee تعریف کرد.
سپس می توان کارمندان ساعتی و پیمانی را از روی این کلاس تعریف کرد.
سپس می توان از کلاس HourlyEmployee برای تعریف کلاس PartTimeHourlyEmployee استفاده کرد و .... 9 A Class Hierarchy کلاس Employee 10
/**
Class Invariant: All objects have a name string and hire date.
A name string of "No name" indicates no real name specified yet.
A hire date of Jan 1, 1000 indicates no real hire ...