دریافت(پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان)

هدف ها ی اصلي آمار عبارتند از: الف) انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده هاي نمونه اي. ب) سنجش ميزان عدم حتميتي كه در اين استنباط ها وجود دارد. علمي كه براي رسيدن به هدف هاي فوق اهميت دارد, عبارتست از طرح ريزي فرايندپاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان|32031106|eom34024178|آمار , ریاضی , دبیرستان,انحراف, معیار ,استنتاج
این فایل درباره ی پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
هدف ها ی اصلي آمار عبارتند از: الف) انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده هاي نمونه اي. ب) سنجش ميزان عدم حتميتي كه در اين استنباط ها وجود دارد. علمي كه براي رسيدن به هدف هاي فوق اهميت دارد, عبارتست از طرح ريزي فرايند و دامنه نمونه گيري به طور يكه مشاهدات مبنايي براي استخراج استنباط هاي معتبر تشكيل دهند.
پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان علامه طباطبائی در آذرماه سال تحصیلی 87-86

کلاس ها شامل :

 • کلاس 101
 • کلاس 102
 • کلاس 103
 • کلاس 104
 • عناوین مباحث :

 • کلاس ها
 • دامنه تغییرات
 • تعداد طبقات
 • فاصله دسته
 • میانه
 • نمودار جعبه ای
 • نمودار میله ای
 • نمودار مستطیلی
 • نمودار دایره ای
 • نمودار چند بر فراوانی
 • جدول فراوانی
 • نمودار ساقه و برگ
 • مد
 • میانگین
 • واریانس
 • انحراف معیار
 • ضریب تغییرات
 • پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان علامه طباطبائی در آذرماه سال تحصیلی 87-86 شامل 33 اسلاید با امکان ویرایش و تبدیل به فرمت های دیگری است .