دریافت(افزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث)

فرمت ورد24 صفحه چكيده : مسأله : مسأله اي باعث شد اين پژوهش به اجرا در آيد ضعف سواد آموزان كلاس پنجم شماره 90 مركز يادگيري محلي حویث در شهر الوان روستاي ميثم تمار در نيمه دوم سال 85 تحصيلي در انجام عمليات ضرب بود . هدف : هدف در اجراي اين پژوهش اين بودافزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث|265654|eom34024178|ریاضی , سواد آموز , بررسی ضعف سوادآموزان,عملیات ضرب,
این فایل درباره ی افزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت ورد24 صفحه

چكيده :

مسأله : مسأله اي باعث شد اين پژوهش به اجرا در آيد ضعف سواد آموزان كلاس پنجم شماره 90 مركز يادگيري محلي حویث در شهر الوان روستاي ميثم تمار در نيمه دوم سال 85 تحصيلي در انجام عمليات ضرب بود .

هدف : هدف در اجراي اين پژوهش اين بود كه با استفاده از تجربيات همكاران و صاحب نظران بتوانيم وضعيت موجود يعني ضعف سواد آموزان در انجام عمليات ضرب را به وضعيت مطلوب يعني افزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير دهيم .

روش : برنامه اجرايي با كمك همكاران تهيه شد و راهكارهاي تصويبي به مدت يك ماه به اجرا در آمدند كه در اين مدت مرتب بر چگونگي اجرا نيز نظارت مي شد و هر چند وقت يك بار با آموزشيار سواد آموزان ، مدير و ساير همكاران جلسه اي تشكيل و نظر آنان دريافت مي شد .

ابزار جمع آوري اطلاعات : براي به دست آوردن اطلاعات از ابزارهايي مثل پرسشنامه ، مصاحبه و چك سيت استفاده شد .

يافته هاي پژوهش : از اجراي طرح پژوهش نتايج زير بدست آمد :

  • تهيه فلش كارت
  • خواندن ونوشتن جدول ضرب
  • نصب جدول ضرب در كلاس با استفاده از كاغذ رنگي
  • جريمه كردن سواد آموزان به صورت نوشتن جدول ضرب به جاي مشق
  • مختصر كردن جدول ضرب
  • استفاده از نظرات و راهنمايي هاي مشاور
  • استفاده از روش اقتصادي


  • مطالب دیگر:
    🔥دانلود تحقیق در موردتأثير تشويق در يادگيري ( روش تحقیق ) 77 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي🔥دانلود تحقیق در موردتأثير دو شيوه پيادهروي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيمهاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله 23 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير رنگها🔥دانلود تحقیق در موردتأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در درس رياضي🔥دانلود تحقیق در موردتأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي🔥دانلود تحقیق در موردتأثير سياست صحيح قيمت گذاري بر كالاها و خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي به كشور50ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير صورخيال ادبي برنگارگري مكتب شیراز 21 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير فقر اقتصادي و عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه ايذه🔥دانلود تحقیق در موردتأثير فناوري نانو بر کشورهاي متکي به صادرات مواد خام🔥دانلود تحقیق در موردتأثير محيط زيست سالم بر انسان🔥دانلود تحقیق در موردتأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي 65 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير مسلح‌كردن با ميله‌هاي فولادي كوتاه استخواني شكل (BSS) را در بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتون 3🔥دانلود تحقیق در موردتأثير موسيقي🔥دانلود تحقیق در موردتأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي 30 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير يهوديان در شكل گيري رويدادهاي مهم سياسي نيم قرن اول هجري🔥دانلود تحقیق در موردتأثير-دو-شيوه-پيادهروي-تداومي-و-تناوبي-در-سراشيبي-بر-آنزيمهاي-CPK-و-LDH-سرم-در-پسران-مبتدي-15-تا-18-ساله-23-ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير-ورزش-بر-روي-فشار-رواني-دانش-آموزان-24-ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثير-ورزش-بر-ناهنجاریهای-جسمی-و-روحی-20-ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران 18 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثيرمحيط-بررفتار-مشتري-112🔥دانلود تحقیق در موردتأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی🔥دانلود تحقیق در موردتأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثیر اندازه تخم مرغ روی حرارت تولیدی و انتقال انرژی از تخم مرغ به جوجه ها 20 ص🔥دانلود تحقیق در موردتأثیر انگیزه و نیت در ارزش عمل از نظر اسلام